Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 14. märts 2024

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab Meie poliitikat ja protseduure Teie teabe kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate Teenust, ning teavitab Teid Teie privaatsusõigustest ja kuidas seadus Teid kaitseb.

Me kasutame Teie isikuandmeid Teenuse osutamiseks ja parendamiseks. Teenust kasutades nõustute Te andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale. Käesolev Privaatsuspoliitika on loodud Privaatsuspoliitika Generaatori abil.

Tõlgendamine ja Mõisted

Tõlgendamine
Sõnad, mille algustäht on suur, omavad tähendusi, mis on määratletud järgmistel tingimustel. Järgnevad definitsioonid omavad sama tähendust olenemata sellest, kas neid esitatakse ainsuses või mitmuses.

Mõisted
Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärgil:

 • Konto tähendab ainulaadset kontot, mis on loodud Teile juurdepääsuks meie Teenusele või selle osadele.
 • Affiliate tähendab üksust, mis kontrollib, on kontrolli all või on ühise kontrolli all osapoolega, kus 'kontroll' tähendab 50% või enama aktsiate, osaluse või muude hääletusõigust andvate väärtpaberite omandit, mis on mõeldud direktorite või muu haldusorgani valimiseks.
 • Ettevõte (viidatud kui 'ettevõte', 'Meie', 'Meid' või 'Meie' selles Lepingus) viitab TJU NT OÜ-le, Jõe tn 9, Kesklinna linnaosa, 10151 Tallinn, Harju maakond.
 • Küpsised on väikesed failid, mis paigutatakse Teie arvutisse, mobiilseadmesse või muusse seadmesse veebilehe poolt, sisaldades üksikasju Teie sirvimisajaloost sellel veebilehel paljude kasutusviiside seas.
 • Riik viitab: Eestile
 • Seade tähendab igasugust seadet, mis võimaldab juurdepääsu Teenusele, nagu arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.
 • Teenuse viitab Veebilehele.
 • Teenuse Pakkuja tähendab loomulikku või juriidilist isikut, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandate osapoolte ettevõtetele või isikutele, kes on palgatud Ettevõtte poolt Teenuse hõlbustamiseks, Teenuse osutamiseks Ettevõtte nimel, Teenusega seotud teenuste osutamiseks või Ettevõtte abistamiseks Teenuse kasutamise analüüsimisel.
 • Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutud andmetele, mis on genereeritud Teenuse kasutamise või Teenuse infrastruktuuri enda poolt (näiteks lehekülje külastuse kestus).
 • Veebileht viitab Movingexpertile, mis on kättesaadav aadressil https://movingexpert.ee/
 • Teie tähendab isikut, kes kasutab või pääseb juurde Teenusele, või ettevõtet või muud juriidilist üksust, kelle nimel selline isik Teenust kasutab või sellele juurde pääseb, vastavalt olukorrale.

Teie Isikuandmete Kogumine ja Kasutamine

Andmete Liigid, Mida Kogutakse

Isikuandmed
Kasutades Meie Teenust, võime paluda Teil esitada teatud isiklikult tuvastatavat teavet, mida saab kasutada Teiega ühenduse võtmiseks või Teie tuvastamiseks. Isiklikult tuvastatav teave võib hõlmata, kuid ei ole piiratud:

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, osariik, provints, posti-/sihtnumber, linn

Kasutusandmed
Kasutusandmeid kogutakse automaatselt Teenuse kasutamisel.

Kasutusandmed võivad sisaldada teavet, nagu Teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie Teenuse külastatud leheküljed, Teie külastuse aeg ja kuupäev, nendel lehekülgedel veedetud aeg, unikaalsed seadmeidentifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Kui pääsete Teenusele juurde mobiilse seadme kaudu, võime automaatselt koguda teatud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie kasutatava mobiilseadme tüübi, Teie mobiilseadme unikaalse ID, Teie mobiilseadme IP-aadressi, Teie mobiilse operatsioonisüsteemi, mobiilse Interneti-brauseri tüübi, unikaalsed seadmeidentifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Võime samuti koguda teavet, mida Teie brauser saadab iga kord, kui külastate meie Teenust või kui pääsete Teenusele juurde mobiilse seadme kaudu.

Jälgimistehnoloogiad ja küpsised

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust meie teenusel ja salvestada teatud teavet. Kasutatavad jälgimistehnoloogiad on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie teenuse parendamiseks ja analüüsimiseks. Meie poolt kasutatavad tehnoloogiad võivad hõlmata:

 • Küpsised ehk brauseri küpsised. Küpsis on väike fail, mis asetatakse teie seadmele. Võite oma brauserile õpetada kõik küpsised keelduma või näitama, millal küpsist saadetakse. Kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi te saada kasutada meie teenuse osasid. Kui te pole oma brauseri seadeid muutnud nii, et see keelduks küpsistest, võib meie teenus küpsiseid kasutada.
 • Veebimajakad. Teatud osad meie teenusest ja meie e-kirjad võivad sisaldada väikeseid elektroonilisi faile, mida tuntakse veebimajakatena (tuntud ka kui selged gifid, pikslisildid ja ühepikslilised gifid), mis võimaldavad ettevõttel näiteks lugeda kasutajaid, kes on neid lehekülgi külastanud või e-kirja avanud, ja muuks sarnaseks veebistatistikaks (näiteks teatud jaotise populaarsuse salvestamine ja süsteemi ning serveri terviklikkuse kontrollimine).

Küpsised võivad olla 'Püsivad' või 'Seansiküpsised'. Püsivad küpsised jäävad teie isiklikule arvutile või mobiilseadmele, kui lähete võrguühenduseta, samal ajal kui seansiküpsised kustutatakse kohe, kui sulgete oma veebibrauseri. Küpsiste kohta võite rohkem teada saada TermsFeed veebisaidi artiklist.

Me kasutame nii seansi- kui ka püsivaid küpsiseid allpool välja toodud eesmärkidel:

 • Vajalikud / olulised küpsised
  Tüüp: Seansiküpsised
  Administreerib: Meie
  Eesmärk: Need küpsised on olulised, et pakkuda teile teenuseid, mis on kättesaadavad veebisaidi kaudu, ja võimaldada teil kasutada mõningaid selle funktsioone. Nad aitavad autentida kasutajaid ja vältida kasutajakontode petturlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa teile pakkuda teie poolt küsitud teenuseid ja me kasutame neid küpsiseid ainult nende teenuste pakkumiseks.
 • Küpsisepoliitika / teavituse nõusoleku küpsised
  Tüüp: Püsivad küpsised
  Administreerib: Meie
  Eesmärk: Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on nõustunud küpsiste kasutamisega veebisaidil.
 • Funktsionaalsed küpsised
  Tüüp: Püsivad küpsised
  Administreerib: Meie
  Eesmärk: Need küpsised võimaldavad meil meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks meelde jätta teie sisselogimisandmed või keele-eelistus. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile isikupärasemat kogemust ja vältida vajadust iga kord, kui veebisaiti kasutate, oma eelistusi uuesti sisestada.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib kasutada isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Oma teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks, sealhulgas meie teenuse kasutamise jälgimiseks.
 • Teie konto haldamiseks: teie registreerimise haldamiseks teenuse kasutajana. Teie poolt esitatud isikuandmed võivad anda teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile kui registreeritud kasutajale kättesaadavad.
 • Lepingu täitmiseks: lepingu sõlmimise, täitmise ja järgimise arendamiseks toodete, esemete või teenustega, mille olete ostnud või mõne muu lepinguga meie kaudu teenuse kaudu.
 • Teiega ühenduse võtmiseks: teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMS-i või muude elektroonilise kommunikatsiooni ekvivalentsete vormide kaudu, näiteks mobiilirakenduse tõuketeated seoses värskendustega või teavitavate kommunikatsioonidega, mis on seotud funktsionaalsuste, toodete või lepinguliste teenustega, sealhulgas turvavärskendused, kui see on vajalik või mõistlik nende rakendamiseks.
 • Uudiste, eripakkumiste ja üldise teabe pakkumiseks teiste kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mida me pakume ja mis on sarnased nendega, mille olete juba ostnud või mille kohta olete päringu esitanud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud, et te ei soovi sellist teavet saada.
 • Teie taotluste haldamiseks: teie taotluste täitmiseks ja haldamiseks meile.

Äritehinguteks

Me võime kasutada teie teavet ühinemise, müügi, ümberkorraldamise, likvideerimise või muu sarnase toimingu hindamiseks või läbiviimiseks, mille käigus võidakse üle anda mõned või kõik meie varad, olles tegutsemisjärgus või osana pankrotist, likvideerimisest või sarnasest menetlusest, milles meie teenuse kasutajate kohta käivad isikuandmed on üleantavate varade hulgas.

Muudel eesmärkidel

Me võime kasutada teie teavet muudel eesmärkidel, näiteks andmeanalüüsiks, kasutustrendide tuvastamiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlakstegemiseks ja meie teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuse hindamiseks ja parandamiseks.

Teie isikliku teabe jagamine

Me võime jagada teie isiklikku teavet järgmistes olukordades:

 • Teenusepakkujatega: Me võime jagada teie isiklikku teavet teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist, võtta teiega ühendust.
 • Äritehingute puhul: me võime jagada või üle kanda teie isiklikku teavet seoses või läbirääkimiste käigus mis tahes ühinemise, ettevõtte varade müügi, finantseerimise või meie äri osalise või täieliku omandamisega teise ettevõtte poolt.
 • Affiliate'idega: Me võime jagada teie teavet meie affiliate'idega, sel juhul nõuame, et need affiliate'id järgiksid seda privaatsuspoliitikat. Affiliate'id hõlmavad meie emaettevõtet ja mis tahes muid tütarettevõtteid, ühisettevõtte partnereid või muid ettevõtteid, mida me kontrollime või mis on meiega ühises kontrollis.
 • Äripartneritega: Me võime jagada teie teavet meie äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või soodustusi.
 • Teiste kasutajatega: kui jagate isiklikku teavet või suhtlete muul viisil avalikes kohtades teiste kasutajatega, võib sellist teavet vaadata kõik kasutajad ja see võib avalikult levitada väljaspool.
 • Teie nõusolekul: Me võime avalikustada teie isiklikku teavet mis tahes muul eesmärgil teie nõusolekul.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selles privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (näiteks kui me oleme kohustatud teie andmeid säilitama vastavalt kehtivatele seadustele), vaidluste lahendamiseks ja meie õiguslike lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Ettevõte säilitab ka kasutusandmeid sisemise analüüsi eesmärkidel. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või kui me oleme õiguslikult kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Teie isikuandmete ülekandmine

Teie teave, sealhulgas isikuandmed, töödeldakse ettevõtte tegevuskontorites ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. See tähendab, et seda teavet võidakse üle kanda — ja hoitakse — arvutites, mis asuvad väljaspool teie riiki, provintsi, riiki või muud valitsusjurisdiktsiooni, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest.

Teie nõusolek sellele privaatsuspoliitikale, millele järgneb sellise teabe esitamine, kujutab endast teie nõusolekut sellisele ülekandele.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud sammud, et tagada teie andmete turvaline ja selle privaatsuspoliitikaga kooskõlas olev töötlemine, ning teie isikuandmete ülekandmine organisatsioonile või riigile toimub ainult juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed, sealhulgas teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisus.

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu toimuv edastusviis ega elektrooniline salvestusviis ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada kaubanduslikult vastuvõetavaid vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada nende absoluutset turvalisust

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele isikutele. Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet alla 13-aastastelt isikutelt. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie laps on meile esitanud isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid alla 13-aastaselt isikult ilma vanemliku nõusolekuta, võtame samme selle teabe meie serveritest eemaldamiseks.

Kui me peame toetuma nõusolekule kui teie teabe töötlemise õiguslikule alusele ja teie riik nõuab vanema nõusolekut, võime enne teie teabe kogumist ja kasutamist nõuda teie vanema nõusolekut.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei opereeri. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil vaadata läbi iga külastatud saidi privaatsuspoliitika.

Meil puudub kontroll selliste kolmandate osapoolte saitide sisu, privaatsuspoliitikate või tavad üle ning me ei võta nende eest mingit vastutust.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Me võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Teavitame teid mistahes muudatustest, postitades uue privaatsuspoliitika sellele lehele.

Teavitame teid e-posti ja/või meie teenuse silmapaistva teate kaudu enne muudatuse jõustumist ning uuendame selle privaatsuspoliitika 'Viimati uuendatud' kuupäeva.

Soovitame teil seda privaatsuspoliitikat perioodiliselt üle vaadata mistahes muudatuste osas. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need on sellele lehele postitatud.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:

E-posti teel: info@movingexpert.ee

Telefoninumbriga: +372 5695 8874